Tajuk :


MESYUARAT KETIGA,


PENGGAL KELIMA DEWAN NEGERI SELANGOR


YANG KE KEEMPAT BELAS, TAHUN 2022Tarikh :


23 NOVEMBER 2022


6 DISEMBER 2022Live Stream :

https://www.youtube.com/c/TVSelangorMY

Selangor TV:

Siaran untuk pengguna Rangkaian SUK Selangor Sahaja

Siaran Langsung ini akan berlangsung dari
23 NOVEMBER 2022 hingga 6 DISEMBER 2022

© 2017-2022 Hak Cipta Terpelihara